Sala Travel - Du lịch trải nghiệm Quy Nhơn - Phú Yên

0909 70 24 70 - 0905 51 40 50

Gói du lịch - Gói tiêu chuẩn

TOUR BÌNH ĐỊNH 3N2Đ – MS: SB6-1

Toàn quốc - Quy Nhơn

3 ngày 2 đêm

Gói Tiết kiệm Tour Bình Định 3N2Đ, 6 người, bao gồm:
o Xe 16c khứ hồi đón/tiễn sân bay Phù Cát – Quy Nhơn
o Ăn chính: 3 bữa trưa, 2 bữa tối
o Cano khứ hồi Kỳ Co
o Tham quan các điểm tại Bình Định (bao gồm vé tham quan)
o HDV bản địa
o Nước uống: 2 chai/ngày
o Bảo hiểm du lịch

1,900,000 đ

Chi tiết

TOUR VỀ MIỀN ĐẤT VÕ 3N2Đ – CB4-3

Toàn quốc - Quy Nhơn

3 ngày 2 đêm

 Gói Tiết kiệm Tour Bình Định 3N2Đ, 4 người, bao gồm:
o Xe 7c khứ hồi đón/tiễn sân bay Phù Cát – Quy Nhơn
o Cano khứ hồi Kỳ Co
o Ăn chính: 3 bữa trưa (hải sản, đặc sản gà, cơm thố)
o Tham quan các điểm tại Bình Định (bao gồm vé tham quan)
o Nước uống: 2 chai/ngày
o Bảo hiểm du lịch

1,850,000 đ

Chi tiết

TOUR VỀ MIỀN ĐẤT VÕ 3N2Đ – MS: SB4-2

Toàn quốc - Quy Nhơn

3 ngày 2 đêm

Gói Tiết kiệm Tour Bình Định 3N2Đ, 4 người, bao gồm:
o Xe 7c khứ hồi đón/tiễn sân bay Phù Cát – Quy Nhơn
o 2 đêm ngủ tại Khách sạn tiêu chuẩn 1* sát biển
o Cano khứ hồi Đảo Hòn Khô
o Ăn chính: 2 bữa sáng buffet, 3 bữa trưa, 2 bữa tối
o Tham quan các điểm tại Bình Định (bao gồm vé tham quan)
o Nước uống: 2 chai/ngày
o Bảo hiểm du lịch

2,600,000 đ

Chi tiết

TOUR BÌNH ĐỊNH 3N2Đ – MS: SB4-1

Toàn quốc - Quy Nhơn

3 ngày 2 đêm

Gói Tiết kiệm Tour Bình Định 3N2Đ, 4 người, bao gồm:
o Xe 7c khứ hồi đón/tiễn sân bay Phù Cát – Quy Nhơn
o Ăn chính: 3 bữa trưa, 2 bữa tối
o Cano khứ hồi Kỳ Co
o Tham quan các điểm tại Bình Định (bao gồm vé tham quan)
o HDV bản địa
o Nước uống: 2 chai/ngày
o Bảo hiểm du lịch

2,100,000 đ

Chi tiết

TOUR BÌNH ĐỊNH 3N2Đ – MS: VB4-1

+

Toàn quốc - Quy Nhơn

3 ngày 2 đêm

Gói Tiết kiệm Tour Bình Định 3N2Đ, 4 người, bao gồm:
o Xe 7c khứ hồi đón/tiễn sân bay Phù Cát – Quy Nhơn
o Ăn chính: 3 bữa trưa, 2 bữa tối
o Cano khứ hồi Đảo Hòn Khô
o Tham quan các điểm tại Bình Định (bao gồm vé tham quan)
o HDV bản địa
o Nước uống: 2 chai/ngày
o Bảo hiểm du lịch

Combo ưu đãi
Được cung cấp bởi:

gala2

2,500,000 đ

2,500,000 đ

Chi tiết

TOUR BÌNH ĐỊNH 3N2Đ – CB8-2

+

Toàn quốc - Quy Nhơn

3 ngày 2 đêm

Gói Tiêu chuẩn Tour Bình Định 3N2Đ, 8 người, bao gồm:
o Xe 16c khứ hồi đón/tiễn sân bay Phù Cát – Quy Nhơn
o 2 đêm Khách sạn tiêu chuẩn 1*
o Cano khứ hồi Kỳ Co
o Ăn chính: 2 bữa sáng buffet, 3 bữa trưa, 2 bữa tối.
o HDV bản địa
o Tham quan các điểm tại Bình Định (bao gồm vé tham quan)
o Nước uống: 2 chai/ngày
o Bảo hiểm du lịch

Combo ưu đãi
Được cung cấp bởi:

gala2

2,300,000 đ

2,300,000 đ

Chi tiết

TOUR VỀ MIỀN ĐẤT VÕ 3N2Đ – MS: CB4-2

+

Toàn quốc - Quy Nhơn

3 ngày 2 đêm

Gói Tiết kiệm Tour Bình Định 3N2Đ, 4 người, bao gồm:
- Xe 7c khứ hồi đón/tiễn sân bay Phù Cát – Quy Nhơn
- 2 đêm ngủ tại Khách sạn tiêu chuẩn 1*
- Cano khứ hồi Kỳ Co
- Ăn trưa: 1 bữa trưa hải sản + 1 bữa cơm thố tại Nhà hàng.
- Tham quan các điểm tại Bình Định (bao gồm vé tham quan)
- Nước uống: 2 chai/ngày
- Bảo hiểm du lịch

Combo ưu đãi
Được cung cấp bởi:

gala2

2,150,000 đ

2,150,000 đ

Chi tiết

TOUR BÌNH ĐỊNH 3N2Đ – MS: SB4-1

+

Toàn quốc - Quy Nhơn

3 ngày 2 đêm

Gói Tiết kiệm Tour Bình Định 3N2Đ, 4 người, bao gồm:
o Xe 7c khứ hồi đón/tiễn sân bay Phù Cát – Quy Nhơn
o Ăn chính: 3 bữa trưa, 2 bữa tối
o Cano khứ hồi Kỳ Co
o Tham quan các điểm tại Bình Định (bao gồm vé tham quan)
o HDV bản địa
o Nước uống: 2 chai/ngày
o Bảo hiểm du lịch

Combo ưu đãi
Được cung cấp bởi:

gala2

2,100,000 đ

2,100,000 đ

Chi tiết

TOUR VỀ MIỀN ĐẤT VÕ 3N2Đ – MS: VB4-3

+

Toàn quốc - Quy Nhơn

3 ngày 2 đêm

Gói Tiết kiệm Tour Bình Định 3N2Đ, 4 người, bao gồm:
o Xe 7c khứ hồi đón/tiễn sân bay Phù Cát – Quy Nhơn
o Cano khứ hồi Đảo Hòn Khô
o Ăn chính: 3 bữa trưa (hải sản, đặc sản gà, cơm thố)
o Tham quan các điểm tại Bình Định (bao gồm vé tham quan)
o Nước uống: 2 chai/ngày
o Bảo hiểm du lịch

Combo ưu đãi
Được cung cấp bởi:

gala2

2,100,000 đ

2,100,000 đ

Chi tiết

TOUR BÌNH ĐỊNH 3N2Đ – MS: CB6-1

+

Toàn quốc - Quy Nhơn

3 ngày 2 đêm

- Gói Tiết kiệm Tour Bình Định 3N2Đ, 6 người, bao gồm:
- Xe 16c khứ hồi đón/tiễn sân bay Phù Cát – Quy Nhơn
- Ăn chính: 3 bữa trưa, 2 bữa tối
- Cano khứ hồi Kỳ Co
- Tham quan các điểm tại Bình Định (bao gồm vé tham quan)
- HDV bản địa
- Nước uống: 2 chai/ngày
- Bảo hiểm du lịch

Combo ưu đãi
Được cung cấp bởi:

gala2

1,650,000 đ

1,650,000 đ

Chi tiết

TOUR BÌNH ĐỊNH 3N2Đ – MS: CB8-2

+

Toàn quốc - Quy Nhơn

3 ngày 2 đêm

 Gói Tiêu chuẩn Tour Bình Định 3N2Đ, 8 người, bao gồm:
o Xe 16c khứ hồi đón/tiễn sân bay Phù Cát – Quy Nhơn
o 2 đêmKhách sạn tiêu chuẩn 1* ngay Quảng trường QN
o Cano khứ hồi Kỳ Co
o Ăn trưa: 1 bữa trưa hải sản + 1 bữa cơm thố tại Nhà hàng.
o HDV bản địa
o Tham quan các điểm tại Bình Định (bao gồm vé tham quan)
o Nước uống: 2 chai/ngày
o Bảo hiểm du lịch

Combo ưu đãi
Được cung cấp bởi:

gala2

1,650,000 đ

1,650,000 đ

Chi tiết

TOUR VỀ MIỀN ĐẤT VÕ 3N2Đ – MS: SB6-3

+

Toàn quốc - Quy Nhơn

3 ngày 2 đêm

Gói Tiết kiệm Tour Bình Định 3N2Đ, 6 người, bao gồm:
o Xe 16c khứ hồi đón/tiễn sân bay Phù Cát – Quy Nhơn
o Cano khứ hồi Kỳ Co
o Ăn chính: 3 bữa trưa (hải sản, đặc sản gà, cơm thố)
o Tham quan các điểm tại Bình Định (bao gồm vé tham quan)
o Nước uống: 2 chai/ngày
o Bảo hiểm du lịch

Combo ưu đãi
Được cung cấp bởi:

gala2

1,650,000 đ

1,650,000 đ

Chi tiết

TOUR VỀ MIỀN ĐẤT VÕ 3N2Đ – MS: CB4-3

+

Toàn quốc - Quy Nhơn

3 ngày 2 đêm

Gói Tiết kiệm Tour Bình Định 3N2Đ, 4 người, bao gồm:
- Xe 4c khứ hồi đón/tiễn sân bay Phù Cát – Quy Nhơn
- Cano khứ hồi Kỳ Co
- Ăn trưa: 1 bữa trưa hải sản + 1 bữa cơm thố tại Nhà hàng.
- Tham quan các điểm tại Bình Định (bao gồm vé tham quan)
- Nước uống: 2 chai/ngày
- Bảo hiểm du lịch

Combo ưu đãi
Được cung cấp bởi:

gala2

1,700,000 đ

1,700,000 đ

Chi tiết

TOUR BÌNH ĐỊNH 3N2Đ – MS: SB8-1

+

Toàn quốc - Quy Nhơn

3 ngày 2 đêm

Gói Tiêu chuẩn Tour Bình Định 3N2Đ, 8 người, bao gồm:
o Xe 16c khứ hồi đón/tiễn sân bay Phù Cát – Quy Nhơn
o Ăn chính: 3 bữa trưa, 2 bữa tối
o Cano khứ hồi Kỳ Co
o HDV bản địa
o Tham quan các điểm tại Bình Định (bao gồm vé tham quan)
o Nước uống: 2 chai/ngày
o Bảo hiểm du lịch

Combo ưu đãi
Được cung cấp bởi:

gala2

1,700,000 đ

1,700,000 đ

Chi tiết