Sala Travel - Du lịch trải nghiệm Quy Nhơn - Phú Yên

0909 70 24 70 - 0905 51 40 50

Gói du lịch - Gói tiết kiệm

TOUR VỀ MIỀN ĐẤT VÕ 3N2Đ – MS: CB2-2

Toàn quốc - Quy Nhơn

3 ngày 2 đêm

Gói Tiết kiệm Tour Bình Định 3N2Đ, 2 người, bao gồm:

- Xe 4c khứ hồi đón/tiễn sân bay Phù Cát – Quy Nhơn

- 2 đêm ngủ tại Khách sạn tiêu chuẩn 1*

- Cano khứ hồi Đảo Hòn Khô

- Ăn trưa: 1 bữa trưa hải sản + 1 bữa cơm thố tại Nhà hàng.

- Tham quan các điểm tại Bình Định (bao gồm vé tham quan)

- Nước uống: 2 chai/ngày

- Bảo hiểm du lịch

2,250,000 đ

Chi tiết

TOUR BÌNH ĐỊNH 3N2Đ – MS: CB2-1

Toàn quốc - Quy Nhơn

3 ngày 2 đêm

Gói Tiết kiệm Tour Bình Định 3N2Đ, 2 người, bao gồm:

- Xe 4c khứ hồi đón/tiễn sân bay Phù Cát – Quy Nhơn

- Ăn chính: 2 bữa trưa, 2 bữa tối

- Cano khứ hồi Đảo Hòn Khô

- Tham quan các điểm tại Bình Định (bao gồm vé tham quan)

- Nước uống: 2 chai/ngày

- Bảo hiểm du lịch

2,150,000 đ

Chi tiết

TOUR BÌNH ĐỊNH 3N2Đ – MS: SB2-1

+

Toàn quốc - Quy Nhơn

3 ngày 2 đêm

Gói Tiết kiệm Tour Bình Định 3N2Đ, 2 người, bao gồm:
o Xe 4c khứ hồi đón/tiễn sân bay Phù Cát – Quy Nhơn
o Ăn chính: 3 bữa trưa, 2 bữa tối
o Cano khứ hồi Đảo Hòn Khô
o Tham quan các điểm tại Bình Định (bao gồm vé tham quan)
o Nước uống: 2 chai/ngày
o Bảo hiểm du lịch
*Lưu ý: Giá niêm yết được áp dụng đến 29/12/2017

Combo ưu đãi
Được cung cấp bởi:

gala2

2,350,000 đ

2,350,000 đ

Chi tiết

TOUR BÌNH ĐỊNH 3N2Đ – CB8-2

+

Toàn quốc - Quy Nhơn

3 ngày 2 đêm

Gói Tiêu chuẩn Tour Bình Định 3N2Đ, 8 người, bao gồm:
o Xe 16c khứ hồi đón/tiễn sân bay Phù Cát – Quy Nhơn
o 2 đêm Khách sạn tiêu chuẩn 1*
o Cano khứ hồi Kỳ Co
o Ăn chính: 2 bữa sáng buffet, 3 bữa trưa, 2 bữa tối.
o HDV bản địa
o Tham quan các điểm tại Bình Định (bao gồm vé tham quan)
o Nước uống: 2 chai/ngày
o Bảo hiểm du lịch

Combo ưu đãi
Được cung cấp bởi:

gala2

2,300,000 đ

2,300,000 đ

Chi tiết

TOUR VỀ MIỀN ĐẤT VÕ 3N2Đ – MS: CB2-2

+

Toàn quốc - Quy Nhơn

3 ngày 2 đêm

Gói Tiết kiệm Tour Bình Định 3N2Đ, 2 người, bao gồm:

- Xe 4c khứ hồi đón/tiễn sân bay Phù Cát – Quy Nhơn

- 2 đêm ngủ tại Khách sạn tiêu chuẩn 1*

- Cano khứ hồi Đảo Hòn Khô

- Ăn trưa: 1 bữa trưa hải sản + 1 bữa cơm thố tại Nhà hàng.

- Tham quan các điểm tại Bình Định (bao gồm vé tham quan)

- Nước uống: 2 chai/ngày

- Bảo hiểm du lịch

Combo ưu đãi
Được cung cấp bởi:

gala2

2,250,000 đ

2,250,000 đ

Chi tiết

TOUR BÌNH ĐỊNH 3N2Đ – MS: CB2-1

+

Toàn quốc - Quy Nhơn

3 ngày 2 đêm

Gói Tiết kiệm Tour Bình Định 3N2Đ, 2 người, bao gồm:

- Xe 4c khứ hồi đón/tiễn sân bay Phù Cát – Quy Nhơn

- Ăn chính: 2 bữa trưa, 2 bữa tối

- Cano khứ hồi Đảo Hòn Khô

- Tham quan các điểm tại Bình Định (bao gồm vé tham quan)

- Nước uống: 2 chai/ngày

- Bảo hiểm du lịch

Combo ưu đãi
Được cung cấp bởi:

gala2

2,150,000 đ

2,150,000 đ

Chi tiết

TOUR VỀ MIỀN ĐẤT VÕ 3N2Đ – MS: CB4-2

+

Toàn quốc - Quy Nhơn

3 ngày 2 đêm

Gói Tiết kiệm Tour Bình Định 3N2Đ, 4 người, bao gồm:
- Xe 7c khứ hồi đón/tiễn sân bay Phù Cát – Quy Nhơn
- 2 đêm ngủ tại Khách sạn tiêu chuẩn 1*
- Cano khứ hồi Kỳ Co
- Ăn trưa: 1 bữa trưa hải sản + 1 bữa cơm thố tại Nhà hàng.
- Tham quan các điểm tại Bình Định (bao gồm vé tham quan)
- Nước uống: 2 chai/ngày
- Bảo hiểm du lịch

Combo ưu đãi
Được cung cấp bởi:

gala2

2,150,000 đ

2,150,000 đ

Chi tiết

TOUR VỀ MIỀN ĐẤT VÕ 3N2Đ – MS: VB6-3

+

Toàn quốc - Quy Nhơn

3 ngày 2 đêm

Gói Tiết kiệm Tour Bình Định 3N2Đ, 6 người, bao gồm:
o Xe 16c khứ hồi đón/tiễn sân bay Phù Cát – Quy Nhơn
o Cano khứ hồi Đảo Hòn Khô
o Ăn chính: 3 bữa trưa (hải sản, đặc sản gà, cơm thố)
o Tham quan các điểm tại Bình Định (bao gồm vé tham quan)
o Nước uống: 2 chai/ngày
o Bảo hiểm du lịch

Combo ưu đãi
Được cung cấp bởi:

gala2

1,750,000 đ

1,750,000 đ

Chi tiết

TOUR VỀ MIỀN ĐẤT VÕ 3N2Đ – MS: CB6-2

+

Toàn quốc - Quy Nhơn

3 ngày 2 đêm

Gói Tiết kiệm Tour Bình Định 3N2Đ, 6 người, bao gồm:
o Xe 16c khứ hồi đón/tiễn sân bay Phù Cát – Quy Nhơn
o 2 đêm ngủ tại Khách sạn tiêu chuẩn 1*
o Cano khứ hồi Kỳ Co
o Ăn trưa: 1 bữa trưa hải sản + 1 bữa cơm thố tại Nhà hàng.
o Tham quan các điểm tại Bình Định (bao gồm vé tham quan)
o Nước uống: 2 chai/ngày
o Bảo hiểm du lịch

Combo ưu đãi
Được cung cấp bởi:

gala2

1,800,000 đ

1,800,000 đ

Chi tiết

TOUR VỀ MIỀN ĐẤT VÕ 3N2Đ – MS: CB2-3

+

Toàn quốc - Quy Nhơn

3 ngày 2 đêm

Gói Tiết kiệm Tour Bình Định 3N2Đ, 2 người, bao gồm:

- Xe 4c khứ hồi đón/tiễn sân bay Phù Cát – Quy Nhơn

- Cano khứ hồi Đảo Hòn Khô

- Ăn trưa: 1 bữa trưa hải sản + 1 bữa cơm thố tại Nhà hàng.

- Tham quan các điểm tại Bình Định (bao gồm vé tham quan)

- Nước uống: 2 chai/ngày

- Bảo hiểm du lịch

Combo ưu đãi
Được cung cấp bởi:

gala2

1,850,000 đ

1,850,000 đ

Chi tiết

TOUR VỀ MIỀN ĐẤT VÕ 3N2Đ – CB4-3

+

Toàn quốc - Quy Nhơn

3 ngày 2 đêm

 Gói Tiết kiệm Tour Bình Định 3N2Đ, 4 người, bao gồm:
o Xe 7c khứ hồi đón/tiễn sân bay Phù Cát – Quy Nhơn
o Cano khứ hồi Kỳ Co
o Ăn chính: 3 bữa trưa (hải sản, đặc sản gà, cơm thố)
o Tham quan các điểm tại Bình Định (bao gồm vé tham quan)
o Nước uống: 2 chai/ngày
o Bảo hiểm du lịch

Combo ưu đãi
Được cung cấp bởi:

gala2

1,850,000 đ

1,850,000 đ

Chi tiết

TOUR BÌNH ĐỊNH 3N2Đ – MS: VB8-1

+

Toàn quốc - Quy Nhơn

3 ngày 2 đêm

Gói Tiêu chuẩn Tour Bình Định 3N2Đ, 8 người, bao gồm:
o Xe 16c khứ hồi đón/tiễn sân bay Phù Cát – Quy Nhơn
o Ăn chính: 3 bữa trưa, 2 bữa tối
o Cano khứ hồi Đảo Hòn Khô
o HDV bản địa
o Tham quan các điểm tại Bình Định (bao gồm vé tham quan)
o Nước uống: 2 chai/ngày
o Bảo hiểm du lịch

Combo ưu đãi
Được cung cấp bởi:

gala2

1,850,000 đ

1,850,000 đ

Chi tiết