Sala Travel - Du lịch khám phá biển đảo miền Trung

  gala2
Hotline: 0909 70 24 70 - 0905 51 40 50

TOUR MIỀN TRUNG

ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG & ĐỘNG PHONG NHA

ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG & ĐỘNG PHONG NHA

Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Giá : 2,050,000 ₫
CỐ ĐÔ HUẾ - LA VANG - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG - PHONG NHA

CỐ ĐÔ HUẾ - LA VANG - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG - PHONG NHA

Thời gian : 3 ngày 3 đêm
Giá : 7,999,000 ₫
QUẢNG BÌNH - NGÃ BA ĐỒNG LỘC - HANG TÁM TNXP

QUẢNG BÌNH - NGÃ BA ĐỒNG LỘC - HANG TÁM TNXP

Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Giá : 1,320,000 ₫
HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG (4N3Đ)

HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG (4N3Đ)

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Giá : 3,150,000 ₫
ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN - CÙ LAO CHÀM

ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN - CÙ LAO CHÀM

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 6,950,000 ₫
ĐÀ NẴNG - HỘI AN - BÀ NÀ - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA

ĐÀ NẴNG - HỘI AN - BÀ NÀ - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA

Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Giá : 7,150,000 ₫
HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG (3N2Đ)

HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG (3N2Đ)

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 2,750,000 ₫
THIÊN ĐƯỜNG MIỀN TRUNG (4N3Đ)

THIÊN ĐƯỜNG MIỀN TRUNG (4N3Đ)

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Giá : 2,500,000 ₫
THIÊN ĐƯỜNG MIỀN TRUNG (3N2Đ)

THIÊN ĐƯỜNG MIỀN TRUNG (3N2Đ)

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 2,400,000 ₫
HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG (5N4Đ)

HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG (5N4Đ)

Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Giá : 3,550,000 ₫
HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ QUY NHƠN - 4N3Đ

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ QUY NHƠN - 4N3Đ

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Giá : 0 ₫
VỀ MIỀN ĐẤT VÕ 3N2Đ

VỀ MIỀN ĐẤT VÕ 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 2,500,000 ₫
KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (5N4Đ)

KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (5N4Đ)

Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Giá : 3,690,000 ₫
TOUR 4N3Đ: VỀ THĂM XỨ NẪU

TOUR 4N3Đ: VỀ THĂM XỨ NẪU

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Giá : 3,650,000 ₫
KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (4N)

KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (4N)

Thời gian : 4 ngày
Giá : 1,890,000 ₫
HÀNH TRÌNH BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (4N3Đ)

HÀNH TRÌNH BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (4N3Đ)

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Giá : 3,500,000 ₫
KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH (2N1Đ)

KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH (2N1Đ)

Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Giá : 1,290,000 ₫
VỀ XỨ NẪU THÂN THƯƠNG (7N6Đ)

VỀ XỨ NẪU THÂN THƯƠNG (7N6Đ)

Thời gian : 7 ngày 6 đêm
Giá : 0 ₫
KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (4N3Đ)

KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (4N3Đ)

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Giá : 3,650,000 ₫
KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (3N2Đ)

KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (3N2Đ)

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 2,300,000 ₫
KHÁM PHÁ SÔNG CẦU MIỀN BIỂN VẮNG

KHÁM PHÁ SÔNG CẦU MIỀN BIỂN VẮNG

Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Giá : 1,700,000 ₫
KHÁM PHÁ PHÚ YÊN - XỨ SỞ HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH (3N2Đ)

KHÁM PHÁ PHÚ YÊN - XỨ SỞ HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH (3N2Đ)

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 2,190,000 ₫
HÀNH TRÌNH TÌM VỀ XỨ HOA VÀNG CỎ XANH - 2N1Đ

HÀNH TRÌNH TÌM VỀ XỨ HOA VÀNG CỎ XANH - 2N1Đ

Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Giá : 1,300,000 ₫
KHÁM PHÁ XỨ HOA VÀNG CỎ XANH - NON NƯỚC VỊNH XUÂN ĐÀI

KHÁM PHÁ XỨ HOA VÀNG CỎ XANH - NON NƯỚC VỊNH XUÂN ĐÀI

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 2,100,000 ₫