Sala Travel - Du lịch trải nghiệm Quy Nhơn - Phú Yên

0909 70 24 70 - 0905 51 40 50

TOUR MIỀN TRUNG

VỀ QUÊ HƯƠNG NÚI NHẠN SÔNG ĐÀ

VỀ QUÊ HƯƠNG NÚI NHẠN SÔNG ĐÀ

Thời gian : 2 ngày
Giá : 0 ₫
KHÁM PHÁ HƯƠNG SẮC BÌNH ĐỊNH (3N2Đ)

KHÁM PHÁ HƯƠNG SẮC BÌNH ĐỊNH (3N2Đ)

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 0 ₫
VỀ THĂM XỨ NẪU 3N

VỀ THĂM XỨ NẪU 3N

Thời gian : 3 ngày
Giá : 0 ₫
VỀ SÔNG CẦU MIỀN BIỂN VẮNG

VỀ SÔNG CẦU MIỀN BIỂN VẮNG

Thời gian : 1 ngày 1 đêm
Giá : 0 ₫
QUY NHƠN - SÔNG CẦU

QUY NHƠN - SÔNG CẦU

Thời gian : 1 ngày 1 đêm
Giá : 0 ₫
VỀ MIỀN ĐẤT VÕ 3N2Đ

VỀ MIỀN ĐẤT VÕ 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 0 ₫
DỌC MIỀN XỨ NẪU (7N6Đ)

DỌC MIỀN XỨ NẪU (7N6Đ)

Thời gian : 7 ngày 6 đêm
Giá : 0 ₫
QUY NHƠN - KỲ CO - EO GIÓ 3N2Đ

QUY NHƠN - KỲ CO - EO GIÓ 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 0 ₫
KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH (2N1Đ)

KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH (2N1Đ)

Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Giá : 0 ₫
VỀ PHỐ BIỂN QUY NHƠN (5N4Đ)

VỀ PHỐ BIỂN QUY NHƠN (5N4Đ)

Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Giá : 0 ₫
THIÊN ĐƯỜNG QUY NHƠN 3N2Đ

THIÊN ĐƯỜNG QUY NHƠN 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 0 ₫
VỀ THĂM XỨ NẪU (4N3Đ)

VỀ THĂM XỨ NẪU (4N3Đ)

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Giá : 0 ₫
VƯỜN THÚ SAFARI – EO GIÓ - KDN TRUNG LƯƠNG

VƯỜN THÚ SAFARI – EO GIÓ - KDN TRUNG LƯƠNG

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 0 ₫
QUY NHƠN - PHÚ YÊN 4N3Đ

QUY NHƠN - PHÚ YÊN 4N3Đ

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Giá : 0 ₫
QUY NHƠN MIỀN BIỂN NHỚ 3N2Đ

QUY NHƠN MIỀN BIỂN NHỚ 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 0 ₫
HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM CÙ LAO XANH QUYẾN RŨ 2N1Đ

HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM CÙ LAO XANH QUYẾN RŨ 2N1Đ

Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Giá : 0 ₫
BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN VẺ ĐẸP BẤT TẬN (5N4Đ)

BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN VẺ ĐẸP BẤT TẬN (5N4Đ)

Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Giá : 0 ₫
HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH - TÂY SƠN HÀO KIỆT

HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH - TÂY SƠN HÀO KIỆT

Thời gian : 3 ngày 4 đêm
Giá : 0 ₫
KHÁM PHÁ SÔNG CẦU MIỀN BIỂN VẮNG

KHÁM PHÁ SÔNG CẦU MIỀN BIỂN VẮNG

Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Giá : 0 ₫
KHÁM PHÁ PHÚ YÊN VẺ ĐẸP BẤT TẬN 3N2Đ

KHÁM PHÁ PHÚ YÊN VẺ ĐẸP BẤT TẬN 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 0 ₫
MŨI ĐIỆN - BÃI MÔN - GÀNH ĐÁ DĨA - NHẤT TỰ SƠN

MŨI ĐIỆN - BÃI MÔN - GÀNH ĐÁ DĨA - NHẤT TỰ SƠN

Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Giá : 1,700,000 ₫
ĐẢO NHẤT TỰ SƠN - KDL VỊNH HÒA - TỪ NHAM

ĐẢO NHẤT TỰ SƠN - KDL VỊNH HÒA - TỪ NHAM

Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Giá : 0 ₫
VỀ XỨ NẪU THÂN THƯƠNG

VỀ XỨ NẪU THÂN THƯƠNG

Thời gian : 7 ngày 6 đêm
Giá : 0 ₫
VỀ THĂM ĐẤT PHÚ TRỜI YÊN 3N2Đ

VỀ THĂM ĐẤT PHÚ TRỜI YÊN 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 0 ₫
GÀNH ĐÁ ĐĨA - THÁP NHẠN - KỲ CO - EO GIÓ (4N3Đ)

GÀNH ĐÁ ĐĨA - THÁP NHẠN - KỲ CO - EO GIÓ (4N3Đ)

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Giá : 0 ₫
ĐẤT PHÚ TRỜI YÊN 3N2Đ

ĐẤT PHÚ TRỜI YÊN 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 0 ₫
KHÁM PHÁ VẺ ĐẸP TÌM ẨN PHÚ YÊN 3N2Đ

KHÁM PHÁ VẺ ĐẸP TÌM ẨN PHÚ YÊN 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 0 ₫