Sala Travel - Du lịch trải nghiệm Quy Nhơn - Phú Yên

0909 70 24 70 - 0905 51 40 50

TOUR MIỀN TRUNG

CỐ ĐÔ HUẾ - LA VANG - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG - PHONG NHA

CỐ ĐÔ HUẾ - LA VANG - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG - PHONG NHA

Thời gian : 3 ngày 3 đêm
Giá : 7,999,000 ₫
NON NƯỚC BÌNH ĐỊNH

NON NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 0 ₫
DU LỊCH SINH THÁI MŨI VI RỒNG - ĐẦM TRÀ Ổ 2N1Đ

DU LỊCH SINH THÁI MŨI VI RỒNG - ĐẦM TRÀ Ổ 2N1Đ

Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Giá : 1,550,000 ₫
VỀ QUÊ HƯƠNG NÚI NHẠN SÔNG ĐÀ

VỀ QUÊ HƯƠNG NÚI NHẠN SÔNG ĐÀ

Thời gian : 2 ngày
Giá : 1,200,000 ₫
QUY NHƠN - HÒN KHÔ - KỲ CO - ĐẦM TRÀ Ổ

QUY NHƠN - HÒN KHÔ - KỲ CO - ĐẦM TRÀ Ổ

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Giá : 3,150,000 ₫
QUY NHƠN BIỂN ĐẢO 3N2Đ

QUY NHƠN BIỂN ĐẢO 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 0 ₫
VỀ PHỐ BIỂN (5N4Đ)

VỀ PHỐ BIỂN (5N4Đ)

Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Giá : 4,200,000 ₫
VỀ SÔNG CẦU MIỀN BIỂN VẮNG

VỀ SÔNG CẦU MIỀN BIỂN VẮNG

Thời gian : 1 ngày 1 đêm
Giá : 1,200,000 ₫
KHÁM PHÁ HƯƠNG SẮC BÌNH ĐỊNH (3N2Đ)

KHÁM PHÁ HƯƠNG SẮC BÌNH ĐỊNH (3N2Đ)

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 2,300,000 ₫
KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (5N4Đ)

KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (5N4Đ)

Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Giá : 3,690,000 ₫
DỌC MIỀN XỨ NẪU THÂN THƯƠNG (7N6Đ)

DỌC MIỀN XỨ NẪU THÂN THƯƠNG (7N6Đ)

Thời gian : 7 ngày 6 đêm
Giá : 0 ₫
VỀ THĂM XỨ NẪU (4N3Đ)

VỀ THĂM XỨ NẪU (4N3Đ)

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Giá : 0 ₫
KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH (2N1Đ)

KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH (2N1Đ)

Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Giá : 1,290,000 ₫
VỀ THĂM XỨ NẪU

VỀ THĂM XỨ NẪU

Thời gian : 3 ngày
Giá : 1,200,000 ₫
VỀ PHỐ BIỂN QUY NHƠN (5N4Đ)

VỀ PHỐ BIỂN QUY NHƠN (5N4Đ)

Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Giá : 0 ₫
QUY NHƠN MIỀN BIỂN NHỚ 3N2Đ

QUY NHƠN MIỀN BIỂN NHỚ 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 2,350,000 ₫
KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (4N)

KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (4N)

Thời gian : 4 ngày
Giá : 1,890,000 ₫
BIỂN ĐẢO QUY NHƠN - TÂY SƠN 3N2Đ

BIỂN ĐẢO QUY NHƠN - TÂY SƠN 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 2,300,000 ₫
DỌC MIỀN XỨ NẪU (7N6Đ)

DỌC MIỀN XỨ NẪU (7N6Đ)

Thời gian : 7 ngày 6 đêm
Giá : 5,900,000 ₫
VUI HÈ MIỀN ĐẤT VÕ 3N2Đ

VUI HÈ MIỀN ĐẤT VÕ 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 2,350,000 ₫
TOUR 4N3Đ: VỀ THĂM XỨ NẪU

TOUR 4N3Đ: VỀ THĂM XỨ NẪU

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Giá : 3,650,000 ₫
QUY NHƠN - SÔNG CẦU

QUY NHƠN - SÔNG CẦU

Thời gian : 1 ngày 1 đêm
Giá : 1,600,000 ₫
GHỀNH RÁNG - KỲ CO - NHẤT TỰ SƠN - VỊNH HÒA

GHỀNH RÁNG - KỲ CO - NHẤT TỰ SƠN - VỊNH HÒA

Thời gian : 4 ngày
Giá : 1,750,000 ₫
VỀ THĂM ĐẤT PHÚ TRỜI YÊN 3N2Đ

VỀ THĂM ĐẤT PHÚ TRỜI YÊN 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 1,900,000 ₫
MŨI ĐIỆN - BÃI MÔN - GÀNH ĐÁ DĨA - NHẤT TỰ SƠN

MŨI ĐIỆN - BÃI MÔN - GÀNH ĐÁ DĨA - NHẤT TỰ SƠN

Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Giá : 1,700,000 ₫
KHÁM PHÁ VẺ ĐẸP TÌM ẨN PHÚ YÊN 3N2Đ

KHÁM PHÁ VẺ ĐẸP TÌM ẨN PHÚ YÊN 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 0 ₫
HÀNH TRÌNH XỨ NẪU (4N3Đ)

HÀNH TRÌNH XỨ NẪU (4N3Đ)

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Giá : 2,850,000 ₫
KHÁM PHÁ PHÚ YÊN VẺ ĐẸP BẤT TẬN 3N2Đ

KHÁM PHÁ PHÚ YÊN VẺ ĐẸP BẤT TẬN 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 2,200,000 ₫
VỀ XỨ NẪU THÂN THƯƠNG

VỀ XỨ NẪU THÂN THƯƠNG

Thời gian : 7 ngày 6 đêm
Giá : 5,700,000 ₫
BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN VẺ ĐẸP BẤT TẬN (5N4Đ)

BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN VẺ ĐẸP BẤT TẬN (5N4Đ)

Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Giá : 3,550,000 ₫
ĐẤT PHÚ TRỜI YÊN 3N2Đ

ĐẤT PHÚ TRỜI YÊN 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 0 ₫
ĐẢO NHẤT TỰ SƠN - KDL VỊNH HÒA - TỪ NHAM

ĐẢO NHẤT TỰ SƠN - KDL VỊNH HÒA - TỪ NHAM

Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Giá : 1,100,000 ₫
KHÁM PHÁ SÔNG CẦU MIỀN BIỂN VẮNG

KHÁM PHÁ SÔNG CẦU MIỀN BIỂN VẮNG

Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Giá : 1,900,000 ₫