Sala Travel - Du lịch khám phá biển đảo miền Trung

0909 70 24 70 - 0905 51 40 50

TOUR HÈ 2018

VỀ THĂM XỨ NẪU (4N3Đ)

VỀ THĂM XỨ NẪU (4N3Đ)

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Giá : 2,850,000 ₫
XỨ NẪU VẺ ĐẸP BẤT TẬN (5N4Đ)

XỨ NẪU VẺ ĐẸP BẤT TẬN (5N4Đ)

Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Giá : 3,550,000 ₫
QUY NHƠN BIỂN ĐẢO 3N2Đ

QUY NHƠN BIỂN ĐẢO 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 2,300,000 ₫
TOUR HÈ MIỀN BIỂN VẮNG 3N2Đ

TOUR HÈ MIỀN BIỂN VẮNG 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 2,150,000 ₫
KHÁM PHÁ NON NƯỚC BÌNH ĐỊNH 3N2Đ

KHÁM PHÁ NON NƯỚC BÌNH ĐỊNH 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 2,100,000 ₫
VUI HÈ XỨ NẪU 3N2Đ

VUI HÈ XỨ NẪU 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 2,350,000 ₫
ĐẤT PHÚ TRỜI YÊN 3N2Đ

ĐẤT PHÚ TRỜI YÊN 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 1,900,000 ₫
KHÁM PHÁ VẺ ĐẸP TÌM ẨN PHÚ YÊN 3N2Đ

KHÁM PHÁ VẺ ĐẸP TÌM ẨN PHÚ YÊN 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 1,990,000 ₫