Sala Travel - Du lịch khám phá biển đảo miền Trung

  gala2
Hotline: 0909 70 24 70 - 0905 51 40 50

TOUR BÌNH ĐỊNH

DU LỊCH SINH THÁI MŨI VI RỒNG - ĐẦM TRÀ Ổ

DU LỊCH SINH THÁI MŨI VI RỒNG - ĐẦM TRÀ Ổ

Thời gian : 1 ngày
Giá : 900,000 ₫
KỲ CO - HÒN SẸO - EO GIÓ - FLC

KỲ CO - HÒN SẸO - EO GIÓ - FLC

Thời gian : 1 ngày
Giá : 380,000 ₫
TRẢI NGHIỆM CÙ LAO XANH

TRẢI NGHIỆM CÙ LAO XANH

Thời gian : 1 ngày
Giá : 850,000 ₫
ĐÓN SÂN BAY - HÒN KHÔ - EO GIÓ

ĐÓN SÂN BAY - HÒN KHÔ - EO GIÓ

Thời gian : 1 ngày
Giá : 500,000 ₫
ĐÓN SÂN BAY - KỲ CO - EO GIÓ

ĐÓN SÂN BAY - KỲ CO - EO GIÓ

Thời gian : 1 ngày
Giá : 580,000 ₫
KHÁM PHÁ KỲ CO - HÒN KHÔ - EO GIÓ

KHÁM PHÁ KỲ CO - HÒN KHÔ - EO GIÓ

Thời gian : 1 ngày
Giá : 650,000 ₫
TRẢI NGHIỆM LÀNG NGHỀ TRÊN CỐ ĐÔ CHĂM PA

TRẢI NGHIỆM LÀNG NGHỀ TRÊN CỐ ĐÔ CHĂM PA

Thời gian : 1 ngày
Giá : 600,000 ₫
CITY TOUR QUY NHƠN

CITY TOUR QUY NHƠN

Thời gian : 1 ngày
Giá : 450,000 ₫
KHÁM PHÁ KINH CÔ CÁC VƯƠNG TRIỀU CŨ (1 NGÀY)

KHÁM PHÁ KINH CÔ CÁC VƯƠNG TRIỀU CŨ (1 NGÀY)

Thời gian : 1 ngày
Giá : 400,000 ₫
HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM HÒN ĐẤT THƠ MỘNG

HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM HÒN ĐẤT THƠ MỘNG

Thời gian : 1 ngày
Giá : 500,000 ₫
KHÁM PHÁ HÒN SẸO - EO GIÓ -  ĐỒI CÁT NHƠN LÝ

KHÁM PHÁ HÒN SẸO - EO GIÓ - ĐỒI CÁT NHƠN LÝ

Thời gian : 1 ngày
Giá : 500,000 ₫
DU NGOẠN BIỂN ĐẢO HÒN KHÔ - KỲ CO

DU NGOẠN BIỂN ĐẢO HÒN KHÔ - KỲ CO

Thời gian : 1 ngày
Giá : 550,000 ₫
HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM CÙ LAO XANH QUYẾN RŨ

HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM CÙ LAO XANH QUYẾN RŨ

Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Giá : 650,000 ₫
BẢO TÀNG QUANG TRUNG - ĐÀN TẾ TRỜI - HẦM HÔ

BẢO TÀNG QUANG TRUNG - ĐÀN TẾ TRỜI - HẦM HÔ

Thời gian : 1 ngày
Giá : 500,000 ₫
KỲ CO - EO GIÓ - TƯỢNG PHẬT ĐÔI

KỲ CO - EO GIÓ - TƯỢNG PHẬT ĐÔI

Thời gian : 1 ngày
Giá : 500,000 ₫
KHÁM PHÁ CỒN CHIM - NHÀ THỜ LÒNG SÔNG

KHÁM PHÁ CỒN CHIM - NHÀ THỜ LÒNG SÔNG

Thời gian : 1 ngày
Giá : 500,000 ₫
KHÁM PHÁ HÒN KHÔ – VIẾNG CHÙA HƯƠNG MAI

KHÁM PHÁ HÒN KHÔ – VIẾNG CHÙA HƯƠNG MAI

Thời gian : 1 ngày
Giá : 400,000 ₫