Sala Travel - Du lịch trải nghiệm Quy Nhơn - Phú Yên

0909 70 24 70 - 0905 51 40 50

TOUR BÌNH ĐỊNH

NGUỒN GỐC CHỮ QUỐC NGỮ

NGUỒN GỐC CHỮ QUỐC NGỮ

Thời gian : 1 ngày
Giá : 500,000 ₫
DU LỊCH SINH THÁI MŨI VI RỒNG - ĐẦM TRÀ Ổ

DU LỊCH SINH THÁI MŨI VI RỒNG - ĐẦM TRÀ Ổ

Thời gian : 1 ngày
Giá : 900,000 ₫
TRẢI NGHIỆM CÙ LAO XANH

TRẢI NGHIỆM CÙ LAO XANH

Thời gian : 1 ngày
Giá : 850,000 ₫
ĐÓN SÂN BAY - HÒN KHÔ - EO GIÓ

ĐÓN SÂN BAY - HÒN KHÔ - EO GIÓ

Thời gian : 1 ngày
Giá : 550,000 ₫
ĐÓN SÂN BAY - KỲ CO - EO GIÓ

ĐÓN SÂN BAY - KỲ CO - EO GIÓ

Thời gian : 1 ngày
Giá : 600,000 ₫
KHÁM PHÁ KỲ CO - HÒN KHÔ - EO GIÓ

KHÁM PHÁ KỲ CO - HÒN KHÔ - EO GIÓ

Thời gian : 1 ngày
Giá : 700,000 ₫
TRẢI NGHIỆM LÀNG NGHỀ TRÊN CỐ ĐÔ CHĂM PA

TRẢI NGHIỆM LÀNG NGHỀ TRÊN CỐ ĐÔ CHĂM PA

Thời gian : 1 ngày
Giá : 550,000 ₫
CITY TOUR QUY NHƠN

CITY TOUR QUY NHƠN

Thời gian : 1 ngày
Giá : 450,000 ₫
KHÁM PHÁ HÒN KHÔ – EO GIÓ

KHÁM PHÁ HÒN KHÔ – EO GIÓ

Thời gian : 1 ngày
Giá : 450,000 ₫
KHÁM PHÁ KINH CÔ CÁC VƯƠNG TRIỀU CŨ (1 NGÀY)

KHÁM PHÁ KINH CÔ CÁC VƯƠNG TRIỀU CŨ (1 NGÀY)

Thời gian : 1 ngày
Giá : 400,000 ₫
HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM HÒN ĐẤT THƠ MỘNG

HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM HÒN ĐẤT THƠ MỘNG

Thời gian : 1 ngày
Giá : 500,000 ₫
KHÁM PHÁ KỲ CO - EO GIÓ -  ĐỒI CÁT

KHÁM PHÁ KỲ CO - EO GIÓ - ĐỒI CÁT

Thời gian : 1 ngày
Giá : 600,000 ₫
HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM CÙ LAO XANH QUYẾN RŨ

HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM CÙ LAO XANH QUYẾN RŨ

Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Giá : 650,000 ₫
KHU DU LỊCH HẦM HÔ - BẢO TÀNG QUANG TRUNG 1N

KHU DU LỊCH HẦM HÔ - BẢO TÀNG QUANG TRUNG 1N

Thời gian : 1 ngày
Giá : 500,000 ₫
KHÁM PHÁ VẺ ĐẸP LÀNG CHÀI HẢI MINH QUY NHƠN

KHÁM PHÁ VẺ ĐẸP LÀNG CHÀI HẢI MINH QUY NHƠN

Thời gian : 1 ngày
Giá : 400,000 ₫
KHÁM PHÁ CỒN CHIM - NHÀ THỜ LÒNG SÔNG

KHÁM PHÁ CỒN CHIM - NHÀ THỜ LÒNG SÔNG

Thời gian : 1 ngày
Giá : 500,000 ₫