Sala Travel - Du lịch trải nghiệm Quy Nhơn - Phú Yên

0909 70 24 70 - 0905 51 40 50

PHÚ YÊN

BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN VẺ ĐẸP BẤT TẬN (5N4Đ)

BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN VẺ ĐẸP BẤT TẬN (5N4Đ)

Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Giá : 3,550,000 ₫
HÀNH TRÌNH XỨ NẪU (4N3Đ)

HÀNH TRÌNH XỨ NẪU (4N3Đ)

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Giá : 2,850,000 ₫
VỀ XỨ NẪU THÂN THƯƠNG

VỀ XỨ NẪU THÂN THƯƠNG

Thời gian : 7 ngày 6 đêm
Giá : 5,700,000 ₫
MŨI ĐIỆN - BÃI MÔN - GÀNH ĐÁ DĨA - NHẤT TỰ SƠN

MŨI ĐIỆN - BÃI MÔN - GÀNH ĐÁ DĨA - NHẤT TỰ SƠN

Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Giá : 1,700,000 ₫
KHÁM PHÁ PHÚ YÊN VẺ ĐẸP BẤT TẬN 3N2Đ

KHÁM PHÁ PHÚ YÊN VẺ ĐẸP BẤT TẬN 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 2,200,000 ₫
ĐẢO NHẤT TỰ SƠN - KDL VỊNH HÒA - TỪ NHAM

ĐẢO NHẤT TỰ SƠN - KDL VỊNH HÒA - TỪ NHAM

Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Giá : 1,100,000 ₫
VỀ THĂM ĐẤT PHÚ TRỜI YÊN 3N2Đ

VỀ THĂM ĐẤT PHÚ TRỜI YÊN 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 1,900,000 ₫
KHÁM PHÁ SÔNG CẦU MIỀN BIỂN VẮNG

KHÁM PHÁ SÔNG CẦU MIỀN BIỂN VẮNG

Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Giá : 1,900,000 ₫