Sala Travel - Du lịch khám phá biển đảo miền Trung

  gala2
Hotline: 0909 70 24 70 - 0905 51 40 50

BÌNH ĐỊNH

VỀ MIỀN ĐẤT VÕ 3N2Đ

VỀ MIỀN ĐẤT VÕ 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 2,500,000 ₫
TOUR 4N3Đ: VỀ THĂM XỨ NẪU

TOUR 4N3Đ: VỀ THĂM XỨ NẪU

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Giá : 3,650,000 ₫
HÀNH TRÌNH BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (4N3Đ)

HÀNH TRÌNH BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (4N3Đ)

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Giá : 3,500,000 ₫
VỀ XỨ NẪU THÂN THƯƠNG (7N6Đ)

VỀ XỨ NẪU THÂN THƯƠNG (7N6Đ)

Thời gian : 7 ngày 6 đêm
Giá : 0 ₫
KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (3N2Đ)

KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (3N2Đ)

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 2,300,000 ₫
KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH (2N1Đ)

KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH (2N1Đ)

Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Giá : 1,290,000 ₫
KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (5N4Đ)

KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (5N4Đ)

Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Giá : 3,690,000 ₫
KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (4N3Đ)

KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (4N3Đ)

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Giá : 3,650,000 ₫
KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (4N)

KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (4N)

Thời gian : 4 ngày
Giá : 1,890,000 ₫
HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ QUY NHƠN - 4N3Đ

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ QUY NHƠN - 4N3Đ

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Giá : 0 ₫