Sala Travel - Du lịch trải nghiệm Quy Nhơn - Phú Yên

0909 70 24 70 - 0905 51 40 50

BÌNH ĐỊNH

DỌC MIỀN XỨ NẪU THÂN THƯƠNG (7N6Đ)

DỌC MIỀN XỨ NẪU THÂN THƯƠNG (7N6Đ)

Thời gian : 7 ngày 6 đêm
Giá : 0 ₫
VỀ PHỐ BIỂN QUY NHƠN (5N4Đ)

VỀ PHỐ BIỂN QUY NHƠN (5N4Đ)

Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Giá : 0 ₫
DỌC MIỀN XỨ NẪU (7N6Đ)

DỌC MIỀN XỨ NẪU (7N6Đ)

Thời gian : 7 ngày 6 đêm
Giá : 5,900,000 ₫
VỀ PHỐ BIỂN (5N4Đ)

VỀ PHỐ BIỂN (5N4Đ)

Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Giá : 4,200,000 ₫
VỀ THĂM XỨ NẪU (4N3Đ)

VỀ THĂM XỨ NẪU (4N3Đ)

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Giá : 0 ₫
QUY NHƠN MIỀN BIỂN NHỚ 3N2Đ

QUY NHƠN MIỀN BIỂN NHỚ 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 2,350,000 ₫
QUY NHƠN BIỂN ĐẢO 3N2Đ

QUY NHƠN BIỂN ĐẢO 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 0 ₫
NON NƯỚC BÌNH ĐỊNH

NON NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 0 ₫
DU LỊCH SINH THÁI MŨI VI RỒNG - ĐẦM TRÀ Ổ 2N1Đ

DU LỊCH SINH THÁI MŨI VI RỒNG - ĐẦM TRÀ Ổ 2N1Đ

Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Giá : 1,550,000 ₫
QUY NHƠN - HÒN KHÔ - KỲ CO - ĐẦM TRÀ Ổ

QUY NHƠN - HÒN KHÔ - KỲ CO - ĐẦM TRÀ Ổ

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Giá : 3,150,000 ₫
VỀ SÔNG CẦU MIỀN BIỂN VẮNG

VỀ SÔNG CẦU MIỀN BIỂN VẮNG

Thời gian : 1 ngày 1 đêm
Giá : 1,200,000 ₫
GHỀNH RÁNG - KỲ CO - NHẤT TỰ SƠN - VỊNH HÒA

GHỀNH RÁNG - KỲ CO - NHẤT TỰ SƠN - VỊNH HÒA

Thời gian : 4 ngày
Giá : 1,750,000 ₫
VỀ THĂM XỨ NẪU

VỀ THĂM XỨ NẪU

Thời gian : 3 ngày
Giá : 1,200,000 ₫
QUY NHƠN - SÔNG CẦU

QUY NHƠN - SÔNG CẦU

Thời gian : 1 ngày 1 đêm
Giá : 1,600,000 ₫
BIỂN ĐẢO QUY NHƠN - TÂY SƠN 3N2Đ

BIỂN ĐẢO QUY NHƠN - TÂY SƠN 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 2,300,000 ₫
VUI HÈ MIỀN ĐẤT VÕ 3N2Đ

VUI HÈ MIỀN ĐẤT VÕ 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 2,350,000 ₫
TOUR 4N3Đ: VỀ THĂM XỨ NẪU

TOUR 4N3Đ: VỀ THĂM XỨ NẪU

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Giá : 3,650,000 ₫
VỀ QUÊ HƯƠNG NÚI NHẠN SÔNG ĐÀ

VỀ QUÊ HƯƠNG NÚI NHẠN SÔNG ĐÀ

Thời gian : 2 ngày
Giá : 1,200,000 ₫
KHÁM PHÁ HƯƠNG SẮC BÌNH ĐỊNH (3N2Đ)

KHÁM PHÁ HƯƠNG SẮC BÌNH ĐỊNH (3N2Đ)

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 2,300,000 ₫
KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH (2N1Đ)

KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH (2N1Đ)

Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Giá : 1,290,000 ₫
KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (5N4Đ)

KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (5N4Đ)

Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Giá : 3,690,000 ₫
KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (4N)

KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (4N)

Thời gian : 4 ngày
Giá : 1,890,000 ₫