Sala Travel - Du lịch khám phá biển đảo miền Trung

  gala2
Hotline: 0909 70 24 70 - 0905 51 40 50

BÌNH ĐỊNH

DU LỊCH SINH THÁI MŨI VI RỒNG - ĐẦM TRÀ Ổ 2N1Đ

DU LỊCH SINH THÁI MŨI VI RỒNG - ĐẦM TRÀ Ổ 2N1Đ

Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Giá : 1,200,000 ₫
QUY NHƠN - HÒN KHÔ - KỲ CO - ĐẦM TRÀ Ổ

QUY NHƠN - HÒN KHÔ - KỲ CO - ĐẦM TRÀ Ổ

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Giá : 2,950,000 ₫
NON NƯỚC BÌNH ĐỊNH

NON NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Thời gian : 3 ngày
Giá : 1,600,000 ₫
THĂM MIỀN ĐẤT VÕ

THĂM MIỀN ĐẤT VÕ

Thời gian : 3 ngày
Giá : 1,200,000 ₫
VỀ SÔNG CẦU MIỀN BIỂN VẮNG

VỀ SÔNG CẦU MIỀN BIỂN VẮNG

Thời gian : 1 ngày 1 đêm
Giá : 1,000,000 ₫
GHỀNH RÁNG - KỲ CO - NHẤT TỰ SƠN - VỊNH HÒA

GHỀNH RÁNG - KỲ CO - NHẤT TỰ SƠN - VỊNH HÒA

Thời gian : 4 ngày
Giá : 1,750,000 ₫
VỀ THĂM XỨ NẪU

VỀ THĂM XỨ NẪU

Thời gian : 3 ngày
Giá : 1,200,000 ₫
QUY NHƠN - SÔNG CẦU

QUY NHƠN - SÔNG CẦU

Thời gian : 1 ngày 1 đêm
Giá : 1,500,000 ₫
BIỂN ĐẢO QUY NHƠN - TÂY SƠN

BIỂN ĐẢO QUY NHƠN - TÂY SƠN

Thời gian : 3 ngày
Giá : 1,800,000 ₫
VỀ MIỀN ĐẤT VÕ 3N2Đ

VỀ MIỀN ĐẤT VÕ 3N2Đ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 2,500,000 ₫
TOUR 4N3Đ: VỀ THĂM XỨ NẪU

TOUR 4N3Đ: VỀ THĂM XỨ NẪU

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Giá : 3,650,000 ₫
HÀNH TRÌNH BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (4N3Đ)

HÀNH TRÌNH BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (4N3Đ)

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Giá : 3,500,000 ₫
VỀ QUÊ HƯƠNG NÚI NHẠN SÔNG ĐÀ

VỀ QUÊ HƯƠNG NÚI NHẠN SÔNG ĐÀ

Thời gian : 2 ngày
Giá : 1,200,000 ₫
KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (3N2Đ)

KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (3N2Đ)

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Giá : 2,300,000 ₫
KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH (2N1Đ)

KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH (2N1Đ)

Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Giá : 1,290,000 ₫
KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (5N4Đ)

KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (5N4Đ)

Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Giá : 3,690,000 ₫
KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (4N)

KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN (4N)

Thời gian : 4 ngày
Giá : 1,890,000 ₫